AKTUÁLNĚ

AKTUÁLNĚ

 

Vážení zákazníci,

všechny obchody jsou aktuálně otevřeny.

Vládní nařízení zakazuje konzumaci alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není dotčena možnost konzumovat alkoholické nápoje ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb.

Vláda dále omezuje provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že se zákazníkovi zakazuje konzumovat potraviny v prostorech nákupního centra, s výjimkou oddělených vnitřních prostor provozoven stravovacích služeb. Konzumace jídel a nápojů ve food courtu je povolena ve vyhrazené zóně, kde v souladu s aktuálním krizovým opatřením vlády č. 435/2021 Sb. je nutno se prokázat platným RT-PCR negativním testem či certifikátem o očkování.

Všechna  další opatření dle usnesení vlády jsou v platnosti.

Prosíme, buďte ohleduplní k ostatním a důsledně dodržujte tyto body, které vycházejí z nařízení vlády:

• Při vstupu do centra mějte vždy roušku či respirátor.
• Do centra vstupujte ve skupině maximálně ve dvou osobách, s výjimkou pro rodiny s dětmi mladší 15 let.
• Dodržujte mezi sebou vzdálenost minimálně 2 metry.
• Pravidelně si myjte a dezinfikujte ruce.
• Upřednostňujte bezkontaktní platbu před hotovostní.
• Výtahy používejte pouze v případě nutnosti. Aby bylo možné dodržet vládně regulovanou minimální vzdálenost, je používání výtahů povoleno pouze pro jednotlivé osoby nebo skupiny, které přišly spolu.
• Při používání eskalátorů dodržujte odstup minimálně 4 kroky.
• Dodržujte pokyny centra a jednotlivých obchodů.

Přijali jsme řadu preventivních kroků pro vaše naprosté bezpečí v našem centru:

Zvýšili jsem četnost úklidu a desinfekci ploch, jakými jsou například madla na schodištích či eskalátorech, tlačítka u výtahů apod.
1. Bezpečnostní služba monitoruje dodržování nařízení centra a upozorňuje návštěvníky na dodržování rozestupů.
2. Nainstalovali jsme v prostorách centra dávkovače s desinfekcí.
3. Po celém centru najdete samolepky s instrukcemi o bezpečném nakupování.
4. U eskalátorů a výtahů najdete upozornění, jak je v současné době používat.
5. Sedací zóny jsou dočasně zrušeny.
6. Informovali jsem provozovatele obchodů o bezpečnostních pokynech.
7. Informace sdílíme na sociálních sítích.
8. Neorganizujeme žádné akce.
9. Bezplatná wi-fi je vypnuta.
10. Pokud nařídí vláda jako nezbytné, tak budeme regulovat vstup do centra, fronty před obchody, rozdělení chodeb, zavedení jednosměrného provozu v uličkách.

Děkujeme za vaši podporu, společně to zvládneme!

  1. Domů
  2. AKTUÁLNĚ