PARKOVÁNÍ

Trasy a parkování

  1. Domů
  2. Centrum
  3. PARKOVÁNÍ
  4. PARKOVÁNÍ

CENY PARKOVNÉHO

Dvě hodiny parkování denně jsou zdarma, každá další započatá hodina je zpoplatněna sazbou 40,-/hod. Opakovaný vjezd na parkoviště OC Arkády je zpoplatněn od každé započaté hodiny sazbou 40,-/hod. Parkování v odpoledních hodinách od 17:00 – 22:00 je zdarma. Parkování o víkendech 7:00 - 22:00 je zdarma. Parkovné je možno zaplatit u parkomatů, které jsou rozmístěné v parkovišti a u vstupů z parkoviště do pasáže centra. Zároveň je možné parkovné zaplatit přímo u prosklené kanceláře Správy parkoviště, která se nachází u vjezdových závor. Po zaplacení mají zákazníci na výjezd 15 minut. Výjezd zaparkovaného vozu z parkoviště OC Arkády Pankrác mimo otevírací dobu (22:29 - 6:59) je zpoplatněn jednorázovým poplatkem ve výši 500 Kč + částka za parkovné načtené na parkovací kartě. Za ztrátu parkovací karty je účtována pokuta ve výši 500 Kč. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se parkování či orientace na parkovacích podlažích je návštěvníkům k dispozici personál Správy parkoviště, který ochotně pomůže či poradí.

Provozní doba kanceláře Správy parkoviště je Pondělí - Pátek 09:00 - 21:30 hodin.

 

Návštěvníci centra mají možnost využít našeho nadzemního parkoviště, do kterého je možno pohodlně zajet z ulice Hvězdova. Tři parkovací patra nabízí návštěvníkům centra 1100 parkovacích míst, která jsou jim k dispozici každý den v týdnu, tzn. Pondělí - Neděle, od 7:00 - 22:00 hodin. Mimo tuto dobu je vjezd i výjezd na parkoviště centra uzavřen mřížovou roletou. Vjezd na parkoviště je omezen max. výškou vozu do 1,9 m.

Plánovač tras

ELEKTROMOBILITA

Při parkování lze využít i možnosti dobíjení elektromobilů. Veškeré informace k provozu dobíjecí stanice jsou uvedeny na stránkách www.elektromobilita.cz.

Dva stojany pro dobíjení elektromobilů jsou označeny zelenou barvou a jsou umístěny po vjezdu na parkoviště OC Arkády (2. patro), vpravo za vjezdovými závorami.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně parkování se prosím obraťte na správu parkoviště tel. 225 111 111. Návštěvníci mohou pro platbu parkovného použít také SMS.
Provozní parkovací řád

Pokud mezi společností ECE Projektmanagement Praha s.r.o., Pankrác Shopping Center k.s. a nebo EKZ 11 s.r.o. a zákazníkem, který je zároveň spotřebitelem ve smyslu obecně závazných právních předpisů, dojde ke vzniku spotřebitelského sporu, má tento zákazník - spotřebitel možnost mimosoudního řešení sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce; internetová adresa tohoto subjektu je www.coi.cz.