PARKOVÁNÍ

Trasy a parkování

  1. Domů
  2. Centrum
  3. PARKOVÁNÍ
  4. PARKOVÁNÍ

CENY PARKOVNÉHO

Dvě hodiny parkování denně jsou zdarma, každá další započatá hodina je zpoplatněna sazbou 40,-/hod. Opakovaný vjezd na parkoviště OC Arkády je zpoplatněn od každé započaté hodiny sazbou 40,-/hod. Parkování v odpoledních hodinách od 17:00 – 22:00 je zdarma. Parkování o víkendech 7:00 - 22:00 je zdarma. Parkovné je možno zaplatit u parkomatů, které jsou rozmístěné v parkovišti a u vstupů z parkoviště do pasáže centra. Zároveň je možné parkovné zaplatit přímo u prosklené kanceláře Správy parkoviště, která se nachází u vjezdových závor. Po zaplacení mají zákazníci na výjezd 15 minut. Výjezd zaparkovaného vozu z parkoviště OC Arkády Pankrác mimo otevírací dobu (22:29 - 6:59) je zpoplatněn jednorázovým poplatkem ve výši 500 Kč + částka za parkovné načtené na parkovací kartě. Za ztrátu parkovací karty je účtována pokuta ve výši 500 Kč. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se parkování či orientace na parkovacích podlažích je návštěvníkům k dispozici personál Správy parkoviště, který ochotně pomůže či poradí.

Provozní doba kanceláře Správy parkoviště je Pondělí - Pátek 09:00 - 21:30 hodin.

 

Návštěvníci centra mají možnost využít našeho nadzemního parkoviště, do kterého je možno pohodlně zajet z ulice Hvězdova. Tři parkovací patra nabízí návštěvníkům centra 1100 parkovacích míst, která jsou jim k dispozici každý den v týdnu, tzn. Pondělí - Neděle, od 7:00 - 22:00 hodin. Mimo tuto dobu je vjezd i výjezd na parkoviště centra uzavřen mřížovou roletou. Vjezd na parkoviště je omezen max. výškou vozu do 1,9 m.

ELEKTROMOBILITA

Při parkování lze využít i možnosti dobíjení elektromobilů. Veškeré informace k provozu dobíjecí stanice jsou uvedeny na stránkách www.elektromobilita.cz.

Dva stojany pro dobíjení elektromobilů jsou označeny zelenou barvou a jsou umístěny po vjezdu na parkoviště OC Arkády (2. patro), vpravo za vjezdovými závorami.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně parkování se prosím obraťte na správu parkoviště tel. 225 111 111.

Pokud mezi společností ECE Projektmanagement Praha s.r.o., Pankrác Shopping Center k.s. a nebo EKZ 11 s.r.o. a zákazníkem, který je zároveň spotřebitelem ve smyslu obecně závazných právních předpisů, dojde ke vzniku spotřebitelského sporu, má tento zákazník - spotřebitel možnost mimosoudního řešení sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce; internetová adresa tohoto subjektu je www.coi.cz.