Ochrana dat

 1. Domů
 2. Ochrana dat

Ochrana dat

 

 

 

Těší nás váš zájem o naše nákupní centrum a naše internetové stránky. Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně a níže vás chceme informovat o tom, na základě čeho a k jakým účelům vaše údaje shromažďujeme a zpracováváme, abyste se při návštěvě našeho nákupního centra i našich internetových stránek cítili bezpečně a dobře.

I.    ODPOVĚDNÝ SUBJEKT

I. Odpovědný subjekt

Subjektem odpovědným za zpracování vašich osobních údajů v našem nákupním centru i na našich internetových stránkách je:

ECE Projektmanagement Praha s.r.o.
Slovanský dům – Na Příkopě 859/22
110 00 Praha 1
Tschechische Republik / Czech Republic
E-Mail: dataprotection@ece.com

II.    ZÁKLADNÍ INFORMACE O SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V NAŠEM NÁKUPNÍM CENTRU

Osobní údaje, tj. informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako jsou např. vaše jméno a vaše adresa, zpracováváme v našem nákupním centru v souladu s ustanoveními evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

a)    Právní základy pro zpracování údajů v nákupním centru

(1)       Na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely, je na základě vašeho souhlasu dána zákonnost tohoto zpracování. Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není až do odvolání dotčena zákonnost zpracování údajů.

(2)       Za účelem splnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

Ke zpracování vašich údajů také částečně dochází za účelem plnění smlouvy uzavřené s vámi na vaši žádost nebo za účelem plnění opatření přijatého před uzavřením smlouvy, jako např. v rámci povinnosti poskytnout vám službu.  Další podrobnosti o účelech zpracování údajů v této souvislosti naleznete v příslušné smluvní dokumentaci a v podmínkách účasti.

(3)       V rámci zvážení zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Pokud je to nezbytné, zpracováváme vaše údaje pro účely svých oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích osob.  K nim patří:

 • reklama nebo průzkum trhu a průzkum veřejného mínění, pokud jste s použitím svých údajů nevyjádřili nesouhlas,
 • uplatňování právních nároků a obhajoba při právních sporech,
 • zajišťování IT bezpečnosti a IT provozu,
 • zabránění trestným činům a jejich objasnění,
 • videosystémy za účelem dodržování domovního práva, shromažďování důkazních prostředků a doložení,
 • opatření za účelem zabezpečení budov a vybavení,
 • opatření za účelem zajištění domovního práva.

b)    Účely zpracování údajů v nákupním centru

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje v našem nákupním centrum v rámci akcí, služeb a procesů, dochází k tomu pro níže uvedené účely: 

 • účast na soutěžních hrách,
 • přihlášení k odběru newsletterů nebo na akce,
 • účetní operace,
 • registrace do zákaznických oddílů,
 • platební operace,
 • rezervace produktů,
 • účast na akcích nákupního centra (přihlášení se např. na cyklovýlety, soutěže nebo akce pořádané nákupním centrem),
 • hlídání dětí,
 • půjčení majetku nákupního centra,
 • vyhotovení fotografií nebo videí,
 • sledování videosystémy,
 • reklama,
 • noviny nákupního centra,
 • účely poskytování poradenství zákazníkům a zábavní účely,
 • vydávání poukazů,
 • přijímání stížností, škodních událostí nebo nalezených věcí,
 • příprava a realizace akcí,
 • produkty servisu nákupního centra.

c)    Kategorie údajů zpracovávaných v nákupním centru

Podle smlouvy, souhlasu a činnosti zpracováváme níže uvedené kategorie údajů:

obrazové údaje a videozáznamy, kontaktní údaje, jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu (pro zasílání newsletterů), datum narození (pro doložení věku), bankovní údaje (např. pro online platby), fakturační údaje, údaje uchazečů o pracovní místo a údaje o parkování.

2. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

Internetové stránky našeho nákupního centra můžete v podstatě navštívit, aniž bychom od vás vyžadovali osobní údaje. Dozvíme se jen, z jaké IP adresy v jakém okamžiku byla konkrétní stránka navštívena, přičemž na našich internetových stránkách funguje systém (viz níže), který zajišťuje anonymizaci IP adres. To znamená, že může sice docházet k vyhodnocování pro čistě statistické účely, jednotliví uživatelé však zůstanou anonymní.

Ve výjimečných případech nebo v případě, že jste poskytli příslušný souhlas nebo jsme k tomu oprávněni ze zákona, shromažďujeme o vás jako o uživateli internetových stránek osobní údaje, abychom vám mohli poskytovat na internetových stránkách obsah a nabízet další služby, jako je například kontaktování přes kontaktní formulář, objednání našeho newsletteru, přihlášení se do našeho věrnostního programu apod. 

a)   Právní základy pro zpracování údajů na našich internetových stránkách
(1)       Na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely, je na základě vašeho souhlasu dána zákonnost tohoto zpracování. Udělený souhlas je možné kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není až do odvolání dotčena zákonnost zpracování údajů.

(2)       Za účelem splnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) 

Ke zpracování vašich údajů také částečně dochází za účelem plnění smlouvy uzavřené s vámi na vaši žádost nebo za účelem plnění opatření přijatého před uzavřením smlouvy, jako např. v rámci povinnosti poskytnout vám službu. Další podrobnosti o účelech zpracování údajů v této souvislosti naleznete v příslušné smluvní dokumentaci a v podmínkách účasti.

(3)       V rámci zvážení zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) 

Pokud je to nezbytné, zpracováváme vaše údaje pro účely svých oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích osob. K nim patří např.:

 • reklama nebo průzkum trhu a průzkum veřejného mínění, pokud jste s použitím svých údajů nevyjádřili nesouhlas,
 • používání souborů cookie (podrobnosti k tomu v bližších informacích níže)
 • uplatňování právních nároků a obhajoba při právních sporech,
b)    Účely zpracování údajů na našich internetových stránkách

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na svých internetových stránkách, jsou zpracovávány pro níže uvedené účely: 

 • technické zajištění funkčnosti internetových stránek a její sledování, 
 • kontaktování přes kontaktní formulář nebo videoporadce,
 • zasílání newsletterů, 
 • statistická analýza používání internetových stránek,
 • vytváření profilů,
 • zveřejňování obsahů, které zadáváte při návštěvě našich webových stránek,
 • zveřejňování fotografií na základě vašeho souhlasu,
 • účast na soutěžních hrách,
 • provádění rezervací v rámci registrace do našeho nástroje Digital Mall,
 • založení zákaznického účtu,
 • objednávka poukazů do nákupních center,
 • objednávka parkovacích karet,  
 • pořizování údajů o vašem zařízení (na základě používání cookies),
 • obsahy na sociálních sítích vygenerované uživateli,
 • komunikace přes aplikaci.       

c)    Kategorie zpracování údajů na našich internetových stránkách

Vaše osobní údaje na svých internetových stránkách zpracováváme různými způsoby:

(1)       Hosting a soubory protokolu                                           

Námi využívané hostingové služby slouží pro zpřístupnění níže uvedených služeb: služby infrastruktury a platforem, výpočetní kapacita, úložné místo a služby databází, zabezpečovací služby a rovněž služby technické údržby, které používáme pro účely provozování této online nabídky. 

Přitom zpracováváme my, popř. náš poskytovatel hostingu údaje o zásobách, kontaktní údaje, údaje o obsahu, smluvní údaje, údaje o používání, metadata a data o komunikaci zákazníků, zájemců a návštěvníků této online nabídky na základě svých oprávněných zájmů efektivně a bezpečně zpřístupnit tuto online nabídku podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s čl. 28 GDPR (uzavření smlouvy o zpracování údajů).

My, popř. náš poskytovatel hostingu shromažďujeme na základě svých oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR údaje o každém přístupu na server, na němž se tato služba nachází (takzvané soubory protokolu serveru). K přístupovým údajům patří jméno načtené internetové stránky, datum a čas načtení, přenesené množství dat, oznámení o úspěšném načtení, typ prohlížeče včetně verze, operační systém uživatele, URL adresa odkazujícího serveru (předtím navštívená stránka), IP adresa a dotazující se poskytovatel.

Informace o souboru protokolu jsou z bezpečnostních důvodů (např. pro objasňování zneužití a podvodných jednání) ukládány a poté vymazány. Údaje, jejichž další uchovávání je nezbytné pro důkazní účely, jsou až do konečného vyjasnění příslušné události z vymazání vyňaty.
Vždy když si zobrazíte naše internetové stránky, pošle váš prohlížeč automaticky určité informace na server internetových stránek, aby byla umožněna komunikace mezi vaším prohlížečem a serverem. Tyto informace se ukládají v takzvaném souboru protokolu. Jsou to např. informace o

 • typu a verzi vámi používaného prohlížeče,
 • vámi používaném operačním systému,
 • internetové stránce, z níž jste se na aktuální stránku dostali,
 • názvu hostitele (IP adrese) vašeho počítače,
 • času, kdy k zobrazení došlo.

S výhradou případných zákonných povinností uchovávat údaje mažeme nebo anonymizujeme vaši IP adresu poté, co internetovou stránku opustíte, pokud z tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nevyplývá nic jiného a připouští to právní předpisy.

V ostatním používáme informace posílané vaším prohlížečem na naše servery v anonymizované podobě – aniž by tedy bylo možné propojit je s vaší osobou – pro analýzu a vylepšování svých služeb. Můžeme tak např. odhalit možné chyby nebo zjistit, v které dny a v kterou dobu jsou naše internetové stránky obzvlášť hojně používány.

(2)       Newslettery a kontaktování 

Když se přes naše internetové stránky přihlásíte k odběru našich newsletterů, shromažďujeme vaše jméno a vaši e-mailovou adresu, abychom vám mohli podle požadavku zasílat newsletter.
V rámci kontaktního formuláře shromažďujeme vaše jméno, vaši e-mailovou adresu i vaše telefonní číslo, abychom mohli na váš dotaz odpovědět.

(3)       Používání souborů cookie
(a) Obecné informace

Když navštívíte naše internetové stránky, používáme ve vašem prohlížeči technologie pro shromažďování údajů, jako jsou soubory cookie, tagy, pixel, beacony a další, abychom mohli pořizovat konkrétní informace o aktuální relaci vašeho prohlížeče. Tyto technologie jsou na jiných internetových stránkách často obecně označovány jako „cookies“. Cookies také našim internetovým stránkám umožňují po určitou dobu ukládat vaše akce a preference (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné preference zobrazení), abyste je při příští návštěvě nebo při přechodu z jedné stránky na druhou nemuseli neustále znovu zadávat. Cookies používáme pro různé účely. Z tohoto důvodu platí pro používání souborů cookie různé právní základy. Níže se dozvíte, jaké soubory cookie používáme a k jakým účelům.

„NEZBYTNÉ“ cookies – funkčnost internetových stránek a správa.

Používáme „nezbytné“ cookies, abychom mohli provozovat své internetové stránky. Přitom je ukládáno také osobní identifikační číslo pro vás, návštěvníka našich internetových stránek, pro účely správy a identifikace. Díky tomu vám můžeme nabízet stabilně pozitivní službu. Ukládáme údaje, jako jsou např. vámi uložené preferované jazyky. Tyto cookies jsou vytvářeny po dobu relace vašeho prohlížeče. Bez těchto cookies vám nelze zobrazovat naše webové stránky v celém rozsahu.

„FUNKČNÍ“ – vylepšení a výkon internetových stránek

„Funkční cookies“ používáme, abychom průběžně zlepšovali výkon svých internetových stránek. Patří sem údaje, které o vás shromažďujeme pro níže uvedené účely:

Analýza webu – na základě vašeho procházení internetu analyzujeme údaje, abychom mohli vylepšovat funkcionalitu a design svých internetových stránek.

Účinnost reklamy – na základě cesty, jakou se na naše internetové stránky dostanete, měříme účinnost své reklamy tak, že analyzujeme u své reklamy míru prokliku. Tímto způsobem optimalizujeme efektivitu reklamy, kterou zveřejňujeme na externích internetových stránkách.

Správa chyb – měříme chyby na svých internetových stránkách, abychom mohli chyby nebo jiné problémy neprodleně odstranit.

Testování designu – pomocí A/B testování nebo multivariantního testování zajišťujeme, aby se uživatelům našich internetových stránek během jedné relace a během případných následných relacích zobrazoval jednotný náhled internetových stránek.

„REKLAMA“ neboli „DIRECT ADVERTISING ON THIRD-PARTY ADVERTISING PLATFORMS“ a reklama

Používáme „reklamní cookies“ našich reklamních partnerů, aby se vám naše reklamy zobrazovaly ve správný čas a na správném místě. U těchto cookies se jedná o trvalé cookies, jejichž platnost je však časově omezená. Obsahují osobní charakteristiku, pomocí níž lze přiřadit chování při procházení stránek jednotlivým uživatelům. Kromě toho používáme tyto soubory cookie, aby nebyla jednotlivému uživateli reklama zobrazována neomezeně a abychom mohli měřit efektivitu svých reklamních kampaní. Charakteristiky uložené těmito cookies nám poskytují naši partneři. Nemůžeme ve svých systémech používat stejné charakteristiky. Kromě toho používáme tyto cookies k tomu, abychom zobrazovali reklamu, která je relevantní pro vaši lokalitu, např. abychom vás informovali o lokalitách ve vašem okolí, v nichž je produkt, který jste si právě prohlíželi, k dispozici.

(b) Google Analytics

Tyto internetové stránky využívají Google Analytics, službu pro analýzu webu společnosti Google Inc. („společnost Google“). Nástroj Google Analytics rovněž používá cookies pro analýzu používání našich internetových stránek návštěvníky. Informace vygenerované souborem cookie o tom, jak tyto internetové stránky používáte, jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány. Na základě aktivace anonymizace IP adresy na těchto internetových stránkách je však vaše IP adresa společností Google v členských státech Evropské unie nebo v ostatních státech, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nejdříve krácena. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa přenášena na server společnosti Google v USA a tam je krácena. Z pověření provozovatele tohoto webu bude společnost Google používat tyto informace k tomu, aby vyhodnocovala, jak web používáte, aby vytvářela sestavy o aktivitách na webu a poskytovala provozovateli webu další služby spojené s používáním webu a internetu. IP adresa poslaná v rámci nástroje Google Analytics vaším prohlížečem nebude slučována s jinými daty společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že je možné, že v tomto případě nebudete moci využívat veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit zaznamenávání údajů vygenerovaných souborem cookie, které se vztahují k tomu, jak web používáte (včetně vaší IP adresy), pro společnost Google i zpracování těchto údajů společností Google tím, že si v níže uvedeném odkazu stáhnete a nainstalujete modul plugin prohlížeče. Aktuální odkaz:

tools.google.com/dlpage/gaoptout

Zaznamenávání nástrojem Google Analytics můžete zabránit tím, že kliknete na níže uvedený odkaz. Je vytvářen soubor opt-out cookie, který zabrání budoucímu zaznamenávání vašich údajů při návštěvě těchto internetových stránek:

Deaktivovat Google Analytics

Bližší informace k podmínkám používání a ochraně osobních údajů naleznete v odkazu www.google.com/analytics/terms/de.html, popř. v odkazu https://www.google.de/intl/de/policies/.

Upozorňujeme na to, že na těchto internetových stránkách byl nástroj Google Analytics rozšířen o kód „gat._anonymizeIp();“ pro zajištění anonymizovaného zaznamenávání IP adres (tzv. skrytí IP adresy).

(4)       Zpracování údajů v rámci přihlášení přes nabídku LOGIN

V rámci vaší registrace přes nabídku LOGIN shromažďujeme níže uvedené údaje: jméno, e-mailovou adresu, adresu. Kromě toho shromažďujeme a zpracováváme v této souvislosti další informace ohledně vašeho nákupního profilu: 

 • četnost a dobu trvání návštěv na našich internetových stránkách; 
 • informace ohledně vašeho chování při nákupu a návštěvě (zejména sledování) a produkty (nabídky, akce, novinky atd.), které jste označili za zajímavé;
 • osobní údaje, které jsou obsaženy v obsazích, které nahráváte, zveřejňujete nebo jinak zpřístupňujete prostřednictvím našich služeb, např. vaše zájmy a váš seznam oblíbených položek;
 • vaše datum narození pro zasílání narozeninové prémie.
(5)       Objednávka poukazů

Přes naše internetové stránky můžete také nakoupit poukazy do našeho nákupního centra. V případě, že tuto nabídku využijete, shromažďujeme o vás níže uvedené údaje: jméno, bankovní údaje, e-mailovou adresu.

(6)       Objednávka parkovacích karet

Kromě toho můžete přes naše internetové stránky také nakoupit parkovací karty na parkoviště v našem nákupním centru. V případě, že tuto nabídku využijete, shromažďujeme o vás níže uvedené údaje: jméno, bankovní údaje, e-mailovou adresu.

(7)       Provádění rezervací

V rámci používání nástroje Digital Mall vám nabízíme možnost zarezervovat si zboží v našich nákupních centrech a poté si je v nich vyzvednout. Aby bylo zajištěno správné přiřazení rezervace, jsou příslušnému provozovateli obchodu předávány údaje o rezervaci (jméno, příjmení, e-mailová adresa, předmět a okamžik rezervace). Tyto údaje jsou po ukončení rezervace (vyzvednutí zboží, popř. uplynutí rezervační doby) vymazány.

(8)       Používání modulů plugin sociálních sítí včetně stránek fanoušků na Facebooku
(a)        Pluginy Facebooku

Na našich internetových stránkách mohou být integrovány pluginy sociální sítě Facebook (Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „Like“, popř. „To se mi líbí“ na naší stránce. Přehled pluginů Facebooku najdete zde: 

developers.facebook.com/docs/plugins/

Když navštívíte naše stránky, vytvoříte aktivním stisknutím tlačítka pluginu přímé spojení mezi svým prohlížečem a serverem Facebooku. K potvrzení pluginu sociální sítě dochází na základě vašeho aktivního rozhodnutí. Samotné nákupní centrum tak osobní údaje nezíská.

Návštěvu naší internetové stránky a návštěvu facebookové stránky fanoušků nákupního centra může tak případně sledovat Facebook, když má uživatel na Facebooku uživatelský účet. Na přenos informací na Facebook nemáme přitom žádný vliv. Pokud nechcete, aby Facebook přiřadil návštěvu našich stránek k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se z Facebooku. Více informací najdete v prohlášení Facebooku o ochraně osobních údajů na adrese

de-de.facebook.com/policy.php

Při každém vstupu na naše internetové stránky, které provozujeme a na nichž je začleněna komponenta Facebooku (plugin Facebooku), vyvolá příslušná komponenta Facebooku automaticky to, že internetový prohlížeč v informačním systému subjektu údajů stáhne z Facebooku zobrazení příslušné komponenty Facebooku. Celkový přehled o všech pluginech Facebooku lze nalézt na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. V rámci tohoto technického procesu se Facebook dozví, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek subjekt údajů navštívil.

Používáme facebookové stránky fanoušků, za které neseme odpovědnost spolu se společností Facebook Ireland Limited:

V rámci společné odpovědnosti se společností Facebook analyzujeme, jak je naše stránka fanoušků používána (přehledy o stránkách). Informace o zpracování údajů v rámci přehledů o stránkách nezbytné v souladu s GDPR získáte na Facebooku – v současné době konkrétně v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Facebook vám také poskytuje příslušný obsah smlouvy o zpracování společnými správci podle čl. 26 GDPR uzavřené mezi společností Facebook a námi – v současné době v níže uvedeném odkazu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

V rámci přehledů o stránkách získáváme sami pouze anonymizované statistiky – k osobním údajům, které zpracovává společnost Facebook, nemáme přístup. Anonymizované údaje zpracováváme na základě právních předpisů, které nám dovolují osobní údaje zpracovávat, protože máme převažující oprávněný zájem na tom lépe porozumět zájmům návštěvníků naší stránky fanoušků (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Na našich stránkách fanoušků nabízíme různé funkce komunity, pomocí nichž můžete vstupovat do interakcí s ostatními uživateli, například tak, že u nás umístíte příspěvky, zanecháte komentáře nebo lajkujete, popř. sdílíte příspěvky. Upozorňujeme na to, že tyto oddíly jsou veřejně přístupné a veškeré osobní informace, které v nich nastavíte nebo poskytnete při přihlášení, mohou vidět i ostatní osoby. Nemůžeme kontrolovat, jak tyto informace používají ostatní uživatelé naší stránky fanoušků. Zejména nemůžeme zabránit tomu, aby vám nebyly zasílány nevyžádané zprávy.

Veškeré údaje zadané v rámci funkcí komunity shromažďujeme, abychom vám mohli poskytnout funkce komunity v souladu s účelem, k němuž jsou určeny. Bez těchto údajů vám nedokážeme příslušné funkce komunity poskytnout. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě právních předpisů, které nám dovolují zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro využívání služby, popř. pro splnění smlouvy (např. § 15 odst. 1 zákona o telekomunikacích; čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), respektive proto, že máme převažující oprávněný zájem na tom, abychom využívání své nabídky co nejvíce usnadnili a zefektivnili (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Obsah zařazený v oddílech komunity může být uchováván po neomezenou dobu. Pokud si budete přát, aby byl zařazený obsah odstraněn, pošlete nám e-mail na adresu dataprotection@ece.com

(b)       Pluginy Instagramu

Na našich internetových stránkách jsou používány takzvané sociální pluginy („pluginy“) Instagramu, který provozuje společnost Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Pluginy jsou označeny logem Instagramu, například v podobě „kamery Instagramu“. Přehled pluginů Instagramu a jejich vzhledu najdete zde: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Když si zobrazíte stránku naší internetové prezentace, která takový plugin obsahuje, vytvoříte aktivním stisknutím tohoto tlačítka pluginu přímé spojení se servery Instagramu. Obsah pluginu přenese Instagram přímo do vašeho prohlížeče a bude začleněn do stránky. Na základě tohoto začlenění dostane Instagram informaci, že váš prohlížeč zobrazil příslušnou stránku naší internetové prezentace, i když nemáte profil na Instagramu ani nejste zrovna na Instagramu přihlášeni. Tato informace (včetně vaší IP adresy) je přenášena vaším prohlížečem přímo na server Instagramu v USA, kde je uložena. 

Pokud jste na Instagramu přihlášeni, může Instagram návštěvu našich internetových stránek ihned přiřadit k vašemu účtu na Instagramu. Pokud pracujete s pluginy, například stisknete tlačítko „Instagram“, bude tato informace rovněž přenesena přímo na server Instagramu, kde bude uložena. Informace budou navíc zveřejněny na vašem účtu na Instagramu, kde budou zobrazeny vašim kontaktům. Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů Instagramem a svá práva v této souvislosti i možnosti nastavení pro ochranu svého soukromí najdete v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388/

Pokud si nepřejete, aby Instagram přiřazoval údaje shromážděné o naší internetové prezentaci ihned k vašemu účtu na Instagramu, musíte se před návštěvou našich internetových stránek na Instagramu odhlásit. Načítání pluginů Instagramu můžete také úplně zabránit doplňky svého prohlížeče, např. blokováním skriptů „NoScript“ (http://noscript.net/). 

(c)       Používání pluginů YouTube

Pro začlenění videí aj. využíváme poskytovatele YouTube. YouTube provozuje společnost YouTube LLC s hlavním sídlem 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube zastupuje společnost Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 

Na několika svých internetových stránkách používáme pluginy poskytovatele YouTube. Když zobrazíte internetové stránky naší internetové prezentace s takovým pluginem – například naši mediatéku – a aktivně kliknete na tlačítko pluginu, vytvoří se spojení se servery společnosti YouTube. Na server společnosti YouTube se tak přenese, které z našich internetových stránek jste navštívili. Pokud jste přitom na YouTube přihlášeni jako členové, přiřadí YouTube tuto informaci k vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Při použití pluginu, např. kliknutí na tlačítko spuštění videa, bude tato informace rovněž přiřazena k vašemu uživatelskému účtu. Tomuto přiřazení můžete zabránit tím, že se před používáním našich internetových stránek odhlásíte ze svého uživatelského účtu YouTube i ostatních uživatelských účtů společností YouTube LLC a Google Inc. a vymažete příslušné soubory cookie těchto společností. Další informace ke zpracování údajů a oznámení o ochraně osobních údajů prováděné společností YouTube (Google) najdete v odkazu www.google.de/intl/de/policies/privacy/

d)       Plugin sítě XING

Naše internetové stránky používají funkce sítě XING. Poskytovatelem je společnost XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo.
Při každém načtení některé z našich stránek, která obsahuje funkce sítě XING, dojde k vytvoření spojení se servery společnosti XING. K ukládání osobních údajů podle našich informací přitom nedochází. Nejsou zejména ukládány IP adresy ani není vyhodnocováno chování uživatelů.
K používání pluginu sítě XING dochází na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Provozovatel internetových stránek má oprávněný zájem na co největší viditelnosti na sociálních sítích.
Další informace k ochraně osobních údajů a tlačítku Sdílet sítě XING najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů sítě XING v odkazu: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

(e)       LinkedIn Insight Tag

Naše internetové stránky používají nástroj pro konverze „LinkedIn Insight Tag“ společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company. Tento nástroj vytváří ve vašem internetovém prohlížeči soubor cookie, který umožňuje shromažďování mj. níže uvedených údajů: IP adresa, vlastnosti zařízení a prohlížeče a události na stránkách (např. načtení stránek). Tyto údaje jsou šifrovány do sedmi dnů anonymizovány a anonymizované údaje jsou do 90 dnů vymazány. Společnost LinkedIn žádné osobní údaje se společností ECE nesdílí, nabízí však anonymizované zprávy o cílové skupině internetových stránek a zobrazování. Jako doplněk nabízí LinkedIn prostřednictvím nástroje Insight Tag možnost retargetingu. Společnost ECE může pomocí těchto údajů zobrazovat cílenou reklamu mimo své internetové stránky, aniž byste přitom byli identifikováni jako návštěvníci těchto internetových stránek. Bližší informace k ochraně osobních údajů ve společnosti LinkedIn získáte v oznámení o ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn.
Členové sítě LinkedIn mohou používání svých osobních údajů ovládat v nastavení svého účtu. Pro deaktivaci nástroje Insight Tag na našich internetových stránkách („opt-out“) klikněte sem.

(9)       Upozornění na používání aplikací

Jak víte, jsou na stránkách poskytovatelů z řad třetích stran (jako jsou iTunes, Google apod.) pravidelně poskytovány aplikace ke stažení. Pokud je podle platných podmínek používání daného poskytovatele vaším smluvním partnerem pro získání aplikace společnost ECE, zpracováváme údaje, které nám poskytne poskytovatel z řad třetích stran, v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy, abyste si mohli aplikaci stáhnout do svého mobilního koncového zařízení.

Naše aplikace používá níže uvedená oprávnění pro účely u nich specifikované, na jejichž základě získá přístup k určitým funkcím vašeho mobilního koncového zařízení:

 • Kamera – Naše aplikace využívají kameru vašeho koncového zařízení, aby mohly být nabízeny funkce rozšířené reality. Přístup ke kameře můžete v nastavení svého koncového zařízení kdykoli deaktivovat.
 • Poloha – Naše aplikace mohou využívat údaje z vašeho koncového zařízení o poloze pro zobrazování zpráv z vašeho regionu. Přístup k údajům o poloze můžete v nastavení svého koncového zařízení kdykoli deaktivovat.

 

3. SPOLEČNÉ ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ V NAŠEM NÁKUPNÍM CENTRU I NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

a) Příjemci údajů

Vaše údaje dostanou jen interní pracoviště, popř. organizační jednotky a rovněž jiné subjekty s námi propojené podle právních předpisů o obchodních společnostech, pokud je to nezbytné pro plnění našich smluvních a zákonných povinností nebo pokud údaje potřebujeme v rámci vyřízení a uskutečnění svého oprávněného zájmu.

K předávání vašich údajů externím příjemcům dochází v souvislosti s realizací smlouvy, pokud jsme povinni splnit zákonné podmínky pro zpřístupnění, ohlášení nebo předání údajů, vy jste nám udělili souhlas s předáním třetím stranám nebo externím poskytovatelům služeb, které působí z našeho pověření jako zpracovatelé údajů nebo pro nás vykonávají určité činnosti (např. poskytovatelé IT služeb, výpočetní střediska, firmy zajišťující zničení údajů nebo kurýrní služby, marketing, nábor, newslettery, bezpečnost, úvěrové služby, logistiku, tiskové služby, telekomunikace, parkovací služby a poskytovatelé finančních služeb).

Pokud jste k tomu udělili výslovný souhlas, předáváme firmám z řad třetích stran také vaše fotografie. Těmito společnostmi jsou např. Facebook, Instagram a další sociální sítě využívané společností ECE, ale také agentury specializující se na činnost na sociálních sítích a ostatní třetí strany. K tomu samozřejmě nedochází, pokud s předáním fotografií neudělíte výslovný souhlas.

b) Doba ukládání údajů

Na základě vašeho souhlasu, pro účely plnění smlouvy nebo oprávněných zájmů jsou vaše osobní údaje ukládány. Pokud však svůj souhlas odvoláte, popř. podáte námitku proti zpracování údajů nebo přestane existovat účel zpracování, budou obrázky a další osobní údaje během přiměřené doby ve výpočetních systémech společnosti ECE vymazány, popř. odstraněny z internetových stránek a stránek sociálních sítí nákupních center řízených společností ECE, ledaže by jejich další – časově omezené – zpracování bylo nezbytné na základě zákonných povinností uchovávat údaje.

Společnost ECE navíc nemá vliv na zveřejňování v externích online médiích. Již vytištěná média / offline média, která obsahují obrázky, popř. jiné osobní údaje, mohou být dále používána i po odvolání souhlasu pro výše uvedené účely. Při zveřejnění skupinové fotografie nebo videa nevede odvolání souhlasu jednotlivým zákazníkem v zásadě k tomu, že budou odstraněny/a. V ostatním jsou obrázky, popř. jiné osobní údaje, s výhradou zákonných povinností uchovávat údaje nebo těchto povinností na základě právních předpisů, vymazány co nejdříve po doručení odvolání souhlasu. Pokud dojde k předání třetím stranám z popudu společnosti ECE, budou příjemci příslušným způsobem v rozsahu vyžadovaném zákonem informováni, upozorňujeme však, že na základě specifika internetu nelze o výmazu pravidelně informovat všechny příjemce.

c) Předání vašich údajů do třetí země 

Vaše údaje předáváme subjektům se sídlem ve státech mimo Evropskou unii (EU), popř. Evropský hospodářský prostor (EHP) (takzvaných třetích zemích), které pro nás vykonávají činnosti jako zpracovatelé údajů (např. poskytovatelé IT služeb nebo výpočetní střediska). V rámci využívání nástroje Google Analytics předáváme do USA vaši zkrácenou IP adresu. Kromě toho může docházet k předávání vašich údajů poskytovatelům pluginů sociálních sítí; další podrobnosti naleznete v jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud nebude pro příslušnou zemi existovat rozhodnutí Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany údajů v dané zemi, uzavřeme smlouvy podle podmínek EU pro ochranu osobních údajů, které zajistí, že budou odpovídajícím způsobem chráněna a zajištěna vaše práva a svobody. Na požádání vám rádi poskytneme příslušné podrobné informace.

Vaše osobní údaje jinak nepředáváme do zemí mimo EU, resp. EHP ani mezinárodním organizacím. 

d) Vaše práva z pozice subjektu údajů, kterého se shromažďování údajů týká

Pokud uplatníte svá práva podle tohoto oddílu v souladu s platným právem, sdělíme podle vašeho požadavku provedenou opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení zpracování všem příjemcům, jimž byly osobní údaje předány, pokud není toto sdělení nemožné nebo není spojeno s nepřiměřenými náklady. 

Pokud chcete uplatnit svá práva a/nebo získat veškeré relevantní informace, obraťte se prosím na nás na kontaktních údajích uvedených v bodu 10. Odpovíme vám nejpozději 1 měsíc od obdržení vašeho požadavku. Podle platného práva a níže uvedených údajů máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo přenositelnost (např. předání svých osobních údajů jinému poskytovateli služeb) svých osobních údajů, které zpracováváme, a rovněž omezení zpracování. 

(1)       Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněni kdykoli bezplatně požadovat přístup mj. k údajům, které o vás zpracováváme, informace o účelech zpracování, kategoriích příjemců, plánované době ukládání údajů nebo v případě předávání údajů do třetích zemích vhodné záruky. Kromě toho máte nárok na získání kopie svých údajů.

(2)       Oprava vašich osobních údajů

Podle platných právních předpisů jste oprávněni opravit své osobní údaje, které jste s námi sdíleli. V nastavení ve službách můžete aktualizovat informace ve svém účtu, změnit nastavení svého profilu, objednat odběr / zrušit odběr zpráv od nás a nastavit si preference pro sídlení služeb, mj. funkce založené na přístupu k poloze. 

Jestliže jste se přihlásili k našim službám písemně nebo e-mailem, obraťte se na nás prosím písemně nebo e-mailem prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodu 10, abychom mohli vaše osobní údaje opravit. 

(3)       Výmaz vašich osobních údajů

Můžete nás kdykoli požádat, písemně nebo e-mailem prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodu 10, abychom vaše osobní údaje vymazali. Když nás o to požádáte, veškeré poskytnuté osobní údaje o vaší osobě neprodleně vymažeme, pokud přestal existovat účel zpracování a výmaz není v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávat údaje ani těmito povinnostmi na základě právních předpisů. V tomto případě údaje znepřístupníme.

(4)       Omezení zpracování

Když nás písemně nebo e-mailem prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodu 10 požádáte o omezení zpracování vašich osobních údajů, např. když zpochybníte správnost, zákonnost nebo nezbytnost zpracování vašich osobních údajů námi, omezíme zpracování vašich osobních údajů na nezbytné minimum (ukládání) a v případě potřeby je použijeme pouze pro určení, uplatnění nebo výkon právních nároků nebo pro ochranu práv jiných fyzických nebo právnických osob a rovněž z jiných právních důvodů. Pokud dojde ke zrušení omezení a budeme zpracovávat vaše osobní údaje znovu, budeme vás o tom neprodleně informovat. 

(5)       Přenositelnost vašich osobních údajů

Máte právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy a které jsou zpracovávány automatizovaně. Pokud nás o to písemně nebo e-mailem prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodu 10 požádáte, poskytneme vám neprodleně po obdržení vaší žádosti vaše osobní údaje v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Na vyžádání předáme vaše osobní údaje externím subjektům (správcům údajů), které ve své žádosti uvedete, pokud taková žádost neporušuje práva nebo svobody třetích stran a je to technicky možné. 

(6)       Odvolání vašeho souhlasu / práva na odvolání 

Svůj souhlas můžete kdykoli bez uvedení důvodu odvolat. Kontaktujte nás prosím e-mailem nebo písemně (kontaktní údaje viz bod 10). Vaše osobní údaje už nebudeme zpracovávat pro účely, pro které jste souhlas udělili a odpovídajícím způsobem je znepřístupníme. Odvoláním vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování na základě vašeho souhlasu až do jeho odvolání.  

(7)       Práva vznést námitku

Navíc máte z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů týkajících se vaší osoby, které provádíme na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) (splnění úkolu ve veřejném zájmu) nebo čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem správce); to platí také pro profilování založené na těchto ustanoveních. V tomto případě údaje týkající se vaší osoby dále nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují na vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se osobní údaje týkající se vaší osoby zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování těchto údajů, pro tento marketing. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již tyto údaje pro tyto účely zpracovávány.

Případné námitky podávejte na adresu uvedenou v bodu 10.

(8)       Stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost na zpracování údajů námi u příslušného dozorového úřadu. Dozorový úřad příslušný pro společnost ECE Projektmanagement Praha s.r.o. je:

The Office for Personal Data Protection
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Tschechische Republik / Czech Republic
posta@uoou.cz

 (9)      Změna našich předpisů o ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů příležitostně pozměnit, aby stále odpovídalo aktuálním právním požadavkům nebo abychom mohli v prohlášení o ochraně osobních údajů provést změny svých služeb, např. při zavedení nových služeb. Pro vaši opětovnou návštěvu pak bude platit nové prohlášení o ochraně osobních údajů.

(10)     Dotazy k ochraně osobních údajů

Pokud máte dotazy k ochraně osobních údajů nebo chcete uplatnit svá výše uvedená práva, kontaktujte nás prosím prostřednictvím níže uvedených údajů:

ECE Projektmanagement Praha s.r.o.
Slovanský dům – Na Příkopě 859/22
110 00 Praha 1
Tschechische Republik / Czech Republic
dataprotection@ece.com

Hamburk, 26.01.2021