Parkování

CENY PARKOVNÉHO

První dvě hodiny parkování jsou ZDARMA, každá další započatá hodina je zpoplatněna sazbou 50,-/hod. Parkování mimo otevírací dobu centra, přes noc, je zakázáno.

Opakovaný vjezd na parkoviště OC Arkády je zpoplatněn od každé započaté hodiny sazbou 50,-/hod. (Po opuštění parkoviště a opakovaném vjezdu v čase kratším než 1 hodina, je parkování zpoplatněno sazbou 50,-/hod. Kč za každou započatou hodinu.)

Při vjezdu na parkoviště po 18. hodině je parkování ZDARMA. Parkování o víkendech 7:00 – 22:30 je ZDARMA. Parkovné je možno zaplatit u parkomatů, které jsou rozmístěné v parkovišti a u vstupů z parkoviště do pasáže centra. Zároveň je možné parkovné zaplatit přímo u prosklené kanceláře Správy parkoviště, která se nachází u vjezdových závor. Po zaplacení mají zákazníci na výjezd 15 minut. Výjezd zaparkovaného vozu z parkoviště OC Arkády Pankrác mimo otevírací dobu (22:31 – 6:59) je zpoplatněn jednorázovým poplatkem ve výši 500,- Kč + částka za parkovné. Za ztrátu parkovací karty je účtována pokuta ve výši 500,- Kč. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se parkování či orientace na parkovacích podlažích je návštěvníkům k dispozici personál Správy parkoviště, který ochotně pomůže či poradí.

Provozní doba kanceláře Správy parkoviště je pondělí – pátek 09:00 – 21:30 hodin.

Návštěvníci centra mají možnost využít našeho nadzemního parkoviště, do kterého je možno pohodlně zajet z ulice Hvězdova. Tři parkovací patra nabízí návštěvníkům centra 1100 parkovacích míst, která jsou jim k dispozici každý den v týdnu, tzn. pondělí – neděle, od 7:00 – 22:30 hodin. Mimo tuto dobu je vjezd i výjezd na parkoviště centra uzavřen mřížovou roletou. Vjezd na parkoviště je omezen max. výškou vozu do 1,9 m.

ELEKTROMOBILITA

Při parkování lze využít i možnosti dobíjení elektromobilů. Veškeré informace k provozu dobíjecí stanice jsou uvedeny na stránkách www.elektromobilita.cz.

Dva stojany pro dobíjení elektromobilů jsou označeny zelenou barvou a jsou umístěny po vjezdu na parkoviště OC Arkády (2. patro), vpravo za vjezdovými závorami.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně parkování se prosím obraťte na správu parkoviště tel. 225 111 111.

Pokud mezi společností Pankrác Shopping center k.s. a zákazníkem, který je zároveň spotřebitelem ve smyslu obecně závazných právních předpisů, dojde ke vzniku spotřebitelského sporu, má tento zákazník – spotřebitel možnost mimosoudního řešení sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce; internetová adresa tohoto subjektu je www.coi.cz.