Tiráž

ECE Projektmanagement Praha s.r.o.
Se sídlem a adresou pro doručování: Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 44818
IČO: 654 13 695
DIČ: CZ65413695
E-mail: info@ece.com
Tel.: +420 222 111 411